Lavica z dreva,umelecky spracovaná

drevená lavička